Lagringstips

En god tommelfingerregel for å finne ut hvor mye plass du har behov for hvis du skal lagre en bolig, er å ta utgangspunkt i møblert areal.

Man møblerer vanligvis en tredjedel av arealet sitt. Slik at hvis du har en møblert leilighet på 90 m2 kan du dele dette på 3 så får du 30m2.

Dette skal igjen stables og siden vi har opptil tre meters høyde på rommene våre kan du igjen dele dette arealet på 3, 30m2/3= 10m2.  Da vil du normalt ha behov for ca et 10m2 lagringsrom.

Så kan du trekke litt fra eller legge til ettersom du har møblert mye eller lite, eller du ønsker å stable mye eller lite.

Regelen er altså boareal/3/3=estimert lagringsplass

arkiv_3

flytterom

Utviklet av: Folkebadet.no